ရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ရေးကော်မတီ 

ဥက္ကဋ္ဌ
ဦးမြဟန် (Vice President)

ဒုတိယဥက္ကဋ္ဌ
ဦးအောင်ဇော်နိုင် (CEC) ၊ ဦးကျော်ကျော်ဝင်း (CEC)

အတွင်းရေးမှူး
ဦးအေးသီဟ (EC)

တွဲဖက်အတွင်းရေးမှူး
ဦးဟန်ထွန်းဇော် (EC)

 

ရည်ရွယ်ချက်

    ရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှု ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ရေး ကော်မတီကို Investor Friendly ဖြစ်မည့် ရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုဝန်းကျင်ဖော်ဆောင်ရာတွင် ပူးပေါင်းပါဝင်ဆောင်ရွက်ရန်၊ ပြည်တွင်း/ ပြည်ပ ရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုများ တိုးတက်လာစေရေးအတွက် အားပေးဖော်ဆောင်ရန်နှင့် ရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုနှင့်သက်ဆိုင်သည့် ခိုင်မာသောမူဝါဒ ချမှတ်နိုင်ရေးကို အကြံပြုသွားရန် - 

 -----------------------------------------------------------------------------------------------------------

ရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ရေးကော်မတီအစည်းအဝေးကျင်းပ - https://tinyurl.com/ymsr9cn2

Investment Development Committee ၏ဒုတိယအကြိမ်မြောက် အစည်းအဝေးကျင်းပ - https://bit.ly/32fWhWn

Back