ဥပဒေရေးရာ လုပ်ငန်းကော်မတီ

ဥက္ကဌ
-ဦးအောင်ကြည်စိုး (SG)
ဒုတိယဥက္ကဌ
- ဦးမြင့်စိုး (CEC)
အတွင်းရေးမှူး
-ဦးသန်းမောင် (ဥပဒေအကြံပေး)
တွဲဖက်အတွင်းရေးမှူး
-ဦးထင်အောင်ခိုင် (EC),ဦးမျိုးမင်းအောင် (EC)
Back