ပြည်တွင်းစီးပွားရေးလုပ်ငန်းများ ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ရေးဆိုင်ရာ လုပ်ငန်းကော်မတီ

ဥက္ကဌ
-ဦးဝေဖြိုး
ဒုတိယဥက္ကဌ
-ဦးအောင်ကြည်စိုး (SG),ဦးမိုးကျော် (CEC)
အတွင်းရေးမှူး
-ဒေါ်ခင်သက်မော် (CEC)
တွဲဖက်အတွင်းရေးမှူး
-
Back