တာဝန်ယူမှုရှိသော စီးပွားရေးလုပ်ငန်းများဖြစ်ရေးနှင့် သဘာဝသယံဇာတဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ရေးကော်မတီ

ဥက္ကဋ္ဌ
ဒေါ်ခိုင်ခိုင်နွယ် (SG)

ဒုတိယဥက္ကဋ္ဌ
ဒေါက်တာမျိုးသက် (Vice President)

အတွင်းရေးမှူး
ဦးဇော်ဘိုခန့် (EC)

တွဲဖက်အတွင်းရေးမှူး


 

 ရည်ရွယ်ချက်

    တာဝန်ယူမှုရှိသော စီးပွားရေးလုပ်ငန်းများနှင့် သဘာဝသယံဇာတများ ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ရေးကော်မတီကို တာဝန်ယူမှု၊ တာဝန်ခံမှု ကျင့်ဝတ် နှင့် ပတ်ဝန်းကျင် ထိန်းသိမ်းခြင်းဆိုင်ရာစံနှုန်းများနှင့် လုပ်ဆောင်သည့် စီးပွားရေး လုပ်ငန်းများ နှင့် ရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုများကို အားပေးထောက်ပံ့နိုင်ရန် -

 

Back