နည်းပညာနှင့်စမ်းသပ်တီထွင်မှုဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ရေးကော်မတီ

ဥက္ကဌ
ဦးသောင်းတင် (Vice President)

ဒုတိယဥက္ကဌ
ဒေါက်တာထွန်းသူရသက် ၊ ဦးဝေဖြိုး 

အတွင်းရေးမှူး
ဦးထွန်းထွန်းနိုင်

တွဲဖက်အတွင်းရေးမှူး
ဒေါ်မေပြည့်စုံကြွယ်

 

ရည်ရွယ်ချက်

    နည်းပညာနှင့် တီထွင်ဆန်းသစ်မှုဆိုင်ရာဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ရေးကော်မတီကို ဒစ်ဂျစ်တယ်စနစ်သို့ကူးပြောင်းရေးအတွက် သက်ဆိုင်ရာအဖွဲ့အစည်းများနှင့် ပူးပေါင်း ဆောင်ရွက်ရန်၊ လုပ်ငန်းရှင်များအတွက် နည်းပညာနှင့်တီထွင်ဆန်းသစ်မှုဆိုင်ရာ အသိပညာပေးခြင်းများ ဆောင်ရွက်ရန်၊ မြန်မာ့စီးပွားရေးလုပ်ငန်းများ နည်းပညာနှင့် ဆန်းသစ်တီထွင်မှုကိုအခြေခံသည် ယှဉ်ပြိုင်နိုင်စွမ်းမြင့်မားလာစေရန်၊ Ease of doing business Ranking တိုးတက်နိုင်ရေးအတွက် နည်းပညာကို ပိုမိုအသုံးပြု၍ ဝန်ဆောင်မှုများ မြန်ဆန်အောင်ဆောင်ရွက်ပေးရန်နှင့် ပြောင်းလဲလာသော နိုင်ငံတကာစီးပွားရေးလားရာနှင့် ကိုက်ညီ၍ ရင်ဘောင်တန်းနိုင်အောင် ဆောင်ရွက်ရန်-

 

Back