ကုန်သွယ်မှုမြှင့်တင်ရေးကော်မတီ

ဥက္ကဌ        
ဒေါက်တာဝင်းစည်သူ (JSG)

ဒုတိယဥက္ကဌ
ဦးအေးထွန်း (JSG) ၊ ဦးလှဦး 

အတွင်းရေးမှူး
ဦးမင်းမောင်ဦး

တွဲဖက်အတွင်းရေးမှူး
ဦးအောင်ဇေယျာလွင်

 

ရည်ရွယ်ချက်

 ကုန်သွယ်မှုမြှင့်တင်ရေးကော်မတီကို  National Export Strategy ကို အခြေခံ၍ ကုန်သွယ်မှုကဏ္ဍကို တိုးတက် အကောင်အထည်ဖော်နိုင်ရန်အတွက် ပုဂ္ဂလိကကဏ္ဍမှ နိုင်ငံတော်နှင့် ချိတ်ဆက် ဆောင်ရွက်နိုင်ရန်၊ ကုန်သွယ်မှုနှင့်ပတ်သက်၍ လက်ရှိပြဌာန်းထားသော စည်းမျဉ်းဥပဒေများ၊ မူဝါဒများ လေ့လာ၍ ကောင်းမွန်သော ကုန်သွယ်မှု အသိုက်အဝန်း ဖြစ်ပေါ်လာစေရန်၊ မြန်မာ့ထွက်ကုန်ပစ္စည်းများပိုမိုဈေးကွက်ရရှိရေးအတွက် ပြည်တွင်းပြည်ပ၌ Trade Exhibition/Business Matching များကို တိုးမြှင့်ဆောင်ရွက်နိုင်ရန်နှင့် တရားမဝင်ကုန်သွယ်မှုလျော့ချနိုင်ရေးအတွက် မလိုအပ်သော Barrier များအား လျော့ချနိုင်ရန် - 

Back